Vitajte v mojom antikvariáte!

na FACEBOOKU - https://www.facebook.com/ripakovantikvariat/

Chcete mať prehľad o najnovších prírastkoch? Zadajte svoju e-mailovú adresu do kolónky "Follow by Email" vpravo hore. Alebo sa stanete členom stránky na Facebooku. Vyberte si to, čo je Vašej duši najbližšie. Ak sa Vám niečo zapáči, napíšte mi na riporipo@gmail.com. Postup bude nasledujúci :

a.) uvediete Vašu adresu b.) hmotnosť knihy pre výpočet poštovného - do 500 g - cena 1,60 € listová zásielka doporučene II. Trieda. Ak bude hmotnosť zásielky vyššia, vždy platia cenníky zásielok Slovenskej pošty c.) vyberiete si banku, do ktorej zaplatíte za knihu a zásielku (mBank resp. ČSOB). Na dobierku, po zlých skúsenostiach, neposielam. d.) Dáte mi avízo o zrealizovaní platby. Môžeme sa dohodnúť i na osobnom prebratí zásielky v Košiciach. e.) posielam zásielku f.) tešíte sa z knihy g.) čítate ..)

Jednoduché, však? )

ANTIKVÁRIUM (magyarul)

Ha Magyarországról van, és bármelyik könyv érdekelné, kérjük írjon a riporipo@gmail.com címre. A könyvek küldhetök postán. Ha átutazóban van Kassán, a megrendelt könyveket személyesen is átveheti.

sobota, 21. októbra 2017

LUKNIŠ, MILAN - SLOVENSKO 2. - PRÍRODA

LUKNIŠ, MILAN

SLOVENSKO 1. - DEJINY

Obzor, Bratislava, 1972
1. vydanie, 40.000 výtlačkov
obálka Róbert Brož
65-043-72

encyklopédie, príroda
920 s., čb a far. fot.
hmotnosť: 2760 g

tvrdá väzba s prebalom
stav: dobrý

9,90 €

*juriv*

Druhý zväzok vlastivedného diela Slovensko zhŕňa všetky základné poznatky o prírodnom prostredí Slovenska. Začína sa geológiou — históriou vzniku zemskej kôry, vymedzením a vývinom Západných Karpát, členením a charakteristikou tektonických pásiem a stavbou pohorí; pokračuje kapitolou o reliéfe, kde sa dozvedáme o pochodoch, ktorými sa vytvorila dnešná plastika povrchových tvarov — roviny, pahorkatiny, vrchoviny, hornatiny a pod. Nasledujú kapitoly o počasí a klíme (naše územie vo vzťahu k cirkulácii vzduchu, veterné a zrážkové pomery, klimatické oblasti), o vode povrchovej a podzemnej (riečna sieť, kolobeh vody, jazerá a umelé nádrže, termálne a minerálne pramene) a o pôdach, o ich druhoch, delení, činiteľoch tvorenia a zákonitostiach šírenia. Najrozsiahlejšie kapitoly sú venované flóre a faune. Autori v nich hovoria o vývoji flóry na Slovensku od konca treťohôr, porovnávajú rastlinstvo Západných Karpát s rastlinstvom Východných Karpát, Álp, Sudet. Zaoberajú sa miestnymi druhmi a rastlinnými spoločenstvami, na druhej strane živočíšnymi spoločenstvami, súčasným zložením fauny a jej charakteristikou podľa pôvodu a začlenenia k faunistickým centrám. Publikácia, ilustrovaná farebnými a čiernobielymi snímkami, mapami, grafmi a tabuľkami, sa končí kapitolou o ochrane prírody a životného prostredia.

Ďalšie zväzky vlastivedného diela Slovensko, Ľud a Kultúra, vyjdú v nasledujúcich rokoch.


nedeľa, 10. septembra 2017

TIBENSKÝ, JÁN - SLOVENSKO 1. - DEJINY

TIBENSKÝ, JÁN

SLOVENSKO 1. - DEJINY

Obzor, Bratislava, 1978
2. prepracované a doplnené vydanie, 20.000 výtlačkov
obálka Róbert Brož
foto Roman Bunčák, Lýdia Grúberová, Ján Kanka, Otakar nehera, Peter Paul
65-071-78

encyklopédie, história, dejiny,
1012 s., čb a far. fot., 24 príloh, 8 farebných máp, slovenčina
hmotnosť: 2657 g

tvrdá väzba s prebalom
stav: dobrý

9,90 €

*juriv*

Slovensko sa v rámci socialistického Československa dostalo na vysoký stupeň civilizačného a kultúrneho rozvoja. Pokrok dosiahnutý v oblasti hospodárskeho života si priam vynucuje rozšírenie ucelených poznatkov o bohatstve slovenskej prírody, o slovenských dejinách a kultúre.

Spoločenské a prírodné vedy na Slovensku dospeli v uplynulých desiatich rokoch k výsledkom, ktoré umožňujú spracovať syntetické dielo o Slovensku. Jeho cieľom je poskytnúť širokým vrstvám čitateľov základné informácie sviežou a pútavou formou.

Prvý zväzok vlastivedného diela Slovensko obsahuje dejiny Slovenska od najstarších čias až po súčasnosť. Poprední historici v ňom opisujú hospodársky, sociálny a politický vývoj našej krajiny, opierajúc sa o najnovšie výsledky vedeckého bádania. Týka sa to predovšetkým nových poznatkov o najstaršom osídlení Slovenska, o veľkomoravskom období, o slovenských mestách v stredoveku, o rozvoji baníctva a hutníctva, ktoré dosahovalo v 16. a 17. storočí u nás svetovú úroveň. Nové poznatky uplatnili autori aj pri epoche národného obrodenia a pri rozpracúvaní problému postavenia Slovenska v Uhorsku; dokumentujú to rozborom hospodárskych, sociálnych a kultúrnych pomerov, v rámci ktorých sa v novom svetle javí i politický vývoj, najmä v období pred prvou svetovou vojnou. Nové pohľady prinášajú aj kapitoly osvetľujúce vznik prvej republiky, hodnotiace Slovenské národné povstanie a podrobne sa zaoberajúce výstavbou socializmu na Slovensku.

Takto na základe dôsledného uplatňovania marxisticko-leninskej metódy dostanú čitatelia plastický, doteraz najširšie koncipovaný obraz slovenských dejín.

Druhé, prepracované a doplnené vydanie Dejín vychádza v čase, keď je zadaný do tlače posledný diel tejto vlastivednej publikácie.sobota, 9. septembra 2017

ENCYKLOPÉDIA SLOVENSKA VI.

ENCYKLOPÉDIA SLOVENSKA VI.
VI. zväzok T-Ž (tabak - žurnalistika)
Doplnky

Súhrn poznatkov o minulosti a prítomnosti Slovenska

Veda, Bratislava, 1982
prebal Milan Veselý
1. vydanie, 60.000 výtlačkov
71-058-82

776 s., slovenčina
1261 ilustrácií, 108 tabuliek, 76 s. farebných príloh, slovenčina
hmotnosť: 2301 g

tvrdá väzba s prebalom, veľký formát
stav: veľmi dobrý

4,00 € - PREDANÉ
cena za komplet 1-6: 18 €

*juriv* (in H-5-7)

Vlastivedná šesťzväzková encyklopédia stredného rozsahu; výkonný redaktor Jozef Veľký, od roku 1979 Jozef Vladár. Vyšla v rokoch 1977—82 vo vydavateľstve SAV Veda (I. zväzok: písmená A — D, 1977; II. zväzok: písmená E — J, 1978; III. zväzok: písmená K — M, 1979; IV. zväzok: písmená N — Q, 1980; V. zväzok: písmená R — Š, 1981; VI. zväzok: písmená T — Ž a dodatky, 1982). Napriek ideologicky poznačenému charakteru niektorých hesiel dodnes najreprezentatívnejšie súborné dielo slovenskej národnej vedy a kultúry poskytujúce najdôležitejšie informácie o Slovensku, jeho prírode, hospodárskom vývoji, kultúre a dejinách. Obsahuje vyše 20 000 hesiel a vyše 7 000 ilustrácií (vrátane farebných príloh).

ENCYKLOPÉDIA SLOVENSKA V.

ENCYKLOPÉDIA SLOVENSKA V.
V. zväzok R-Š (Rabay - Švošov)

Súhrn poznatkov o minulosti a prítomnosti Slovenska

Veda, Bratislava, 1981
prebal Milan Veselý
1. vydanie, 60.000 výtlačkov
71-065-81

792 s., slovenčina
1435 ilustrácií, 118 tabuliek, 176 s. farebných príloh, slovenčina
hmotnosť: 2596 g

tvrdá väzba s prebalom, veľký formát
stav: veľmi dobrý (malá chyba na chrbáte prebalu)

4,00 € - PREDANÉ
cena za komplet 1-6: 18 €

*juriv* (in H-5-7)

Vlastivedná šesťzväzková encyklopédia stredného rozsahu; výkonný redaktor Jozef Veľký, od roku 1979 Jozef Vladár. Vyšla v rokoch 1977—82 vo vydavateľstve SAV Veda (I. zväzok: písmená A — D, 1977; II. zväzok: písmená E — J, 1978; III. zväzok: písmená K — M, 1979; IV. zväzok: písmená N — Q, 1980; V. zväzok: písmená R — Š, 1981; VI. zväzok: písmená T — Ž a dodatky, 1982). Napriek ideologicky poznačenému charakteru niektorých hesiel dodnes najreprezentatívnejšie súborné dielo slovenskej národnej vedy a kultúry poskytujúce najdôležitejšie informácie o Slovensku, jeho prírode, hospodárskom vývoji, kultúre a dejinách. Obsahuje vyše 20 000 hesiel a vyše 7 000 ilustrácií (vrátane farebných príloh).


ENCYKLOPÉDIA SLOVENSKA IV.

ENCYKLOPÉDIA SLOVENSKA IV.
IV. zväzok N-Q (Nábělek - quentin)

Súhrn poznatkov o minulosti a prítomnosti Slovenska

Veda, Bratislava, 1980
prebal Milan Veselý
1. vydanie, 60.000 výtlačkov
71-069-80

600 s., slovenčina
1083 ilustrácií, 95 tabuliek, 96 s. farebných príloh, slovenčina
hmotnosť: 1918 g

tvrdá väzba s prebalom, veľký formát
stav: veľmi dobrý

4,00 € - PREDANÉ
cena za komplet 1-6: 18 €

*juriv* (in H-5-7)

Vlastivedná šesťzväzková encyklopédia stredného rozsahu; výkonný redaktor Jozef Veľký, od roku 1979 Jozef Vladár. Vyšla v rokoch 1977—82 vo vydavateľstve SAV Veda (I. zväzok: písmená A — D, 1977; II. zväzok: písmená E — J, 1978; III. zväzok: písmená K — M, 1979; IV. zväzok: písmená N — Q, 1980; V. zväzok: písmená R — Š, 1981; VI. zväzok: písmená T — Ž a dodatky, 1982). Napriek ideologicky poznačenému charakteru niektorých hesiel dodnes najreprezentatívnejšie súborné dielo slovenskej národnej vedy a kultúry poskytujúce najdôležitejšie informácie o Slovensku, jeho prírode, hospodárskom vývoji, kultúre a dejinách. Obsahuje vyše 20 000 hesiel a vyše 7 000 ilustrácií (vrátane farebných príloh).

piatok, 8. septembra 2017

ENCYKLOPÉDIA SLOVENSKA III.

ENCYKLOPÉDIA SLOVENSKA III.
III. zväzok E-J (Kaán - mzda)

Súhrn poznatkov o minulosti a prítomnosti Slovenska

Veda, Bratislava, 1979
prebal Milan Veselý
1. vydanie, 60.000 výtlačkov
71-035-79

656 s., slovenčina
1471 ilustrácií, 70 tabuliek, 48 s. farebných príloh, slovenčina
hmotnosť: 1905 g

tvrdá väzba s prebalom, veľký formát
stav: veľmi dobrý

4,00 € - PREDANÉ
cena za komplet 1-6: 18 €

*juriv* (in H-5-7)

Vlastivedná šesťzväzková encyklopédia stredného rozsahu; výkonný redaktor Jozef Veľký, od roku 1979 Jozef Vladár. Vyšla v rokoch 1977—82 vo vydavateľstve SAV Veda (I. zväzok: písmená A — D, 1977; II. zväzok: písmená E — J, 1978; III. zväzok: písmená K — M, 1979; IV. zväzok: písmená N — Q, 1980; V. zväzok: písmená R — Š, 1981; VI. zväzok: písmená T — Ž a dodatky, 1982). Napriek ideologicky poznačenému charakteru niektorých hesiel dodnes najreprezentatívnejšie súborné dielo slovenskej národnej vedy a kultúry poskytujúce najdôležitejšie informácie o Slovensku, jeho prírode, hospodárskom vývoji, kultúre a dejinách. Obsahuje vyše 20 000 hesiel a vyše 7 000 ilustrácií (vrátane farebných príloh).

ENCYKLOPÉDIA SLOVENSKA II.

ENCYKLOPÉDIA SLOVENSKA II.
II. zväzok E-J (Ebeczky - Juvenel)

Súhrn poznatkov o minulosti a prítomnosti Slovenska

Veda, Bratislava, 1978
prebal Milan Veselý
1. vydanie, 60.000 výtlačkov
71-139-78

536 s., slovenčina
980 ilustrácií, 87 tabuliek, 48 s. farebných príloh, slovenčina
hmotnosť: 1944 g

tvrdá väzba s prebalom, veľký formát
stav: veľmi dobrý

4,00 € - PREDANÉ
cena za komplet 1-6: 18 €

*juriv* (in H-5-7)

Vlastivedná šesťzväzková encyklopédia stredného rozsahu; výkonný redaktor Jozef Veľký, od roku 1979 Jozef Vladár. Vyšla v rokoch 1977—82 vo vydavateľstve SAV Veda (I. zväzok: písmená A — D, 1977; II. zväzok: písmená E — J, 1978; III. zväzok: písmená K — M, 1979; IV. zväzok: písmená N — Q, 1980; V. zväzok: písmená R — Š, 1981; VI. zväzok: písmená T — Ž a dodatky, 1982). Napriek ideologicky poznačenému charakteru niektorých hesiel dodnes najreprezentatívnejšie súborné dielo slovenskej národnej vedy a kultúry poskytujúce najdôležitejšie informácie o Slovensku, jeho prírode, hospodárskom vývoji, kultúre a dejinách. Obsahuje vyše 20 000 hesiel a vyše 7 000 ilustrácií (vrátane farebných príloh).


ENCYKLOPÉDIA SLOVENSKA I.

ENCYKLOPÉDIA SLOVENSKA I.
I. zväzok A-D (Aba - džez)

Veda, Bratislava, 1977
prebal Milan Veselý
1. vydanie, 60.000 výtlačkov

624 s., slovenčina
1032 ilustrácií, 128 tabuliek, 96 s. farebných príloh, slovenčina
hmotnosť: 1944 g

tvrdá väzba s prebalom, veľký formát
stav: veľmi dobrý

4,00 € - PREDANÉ
cena za komplet 1-6: 18 €

*juriv* (in H-5-7)

Vlastivedná šesťzväzková encyklopédia stredného rozsahu; výkonný redaktor Jozef Veľký, od roku 1979 Jozef Vladár. Vyšla v rokoch 1977—82 vo vydavateľstve SAV Veda (I. zväzok: písmená A — D, 1977; II. zväzok: písmená E — J, 1978; III. zväzok: písmená K — M, 1979; IV. zväzok: písmená N — Q, 1980; V. zväzok: písmená R — Š, 1981; VI. zväzok: písmená T — Ž a dodatky, 1982). Napriek ideologicky poznačenému charakteru niektorých hesiel dodnes najreprezentatívnejšie súborné dielo slovenskej národnej vedy a kultúry poskytujúce najdôležitejšie informácie o Slovensku, jeho prírode, hospodárskom vývoji, kultúre a dejinách. Obsahuje vyše 20 000 hesiel a vyše 7 000 ilustrácií (vrátane farebných príloh).


PAMĚŤ MĚST

PAMĚŤ MĚST
Městské památkové rezervace v českých zemích

Odeon, Praha, 1975
obálka Pavel Šváb
kresby Jaroslav Houžvic, Jaroslav Vildt
2. vydanie, 20.000 výtlačkov

publikácie obrázkové, monografie, pamiatky,
412 s., čeština
hmotnosť: 2426 g

tvrdá väzba s prebalom, veľký formát
stav: veľmi dobrý

7,00 €

*juriv*

štvrtok, 7. septembra 2017

ZAMLČANÁ PRAVDA O SLOVENSKU

ZAMLČANÁ PRAVDA O SLOVENSKU

od: František Vnuk, Milan Stanislav Ďurica, Hans Keller, Gabriel Hoffman, Ľudovít Pavlo, Anton Porubský, Anna Magdolenová, Jozef Kirschbaum, Arvéd Grébert, Kurt Glasser, Ján Smolec

Garmond, Partizánske, 1996

história
812 s., slovenčina
hmotnosť: 870 g

mäkká väzba
stav: výborný, ako nová

12,00 €

*juriv*DOSTÁL, JOSEF - KVĚTENA ČSR II. (2-3)

DOSTÁL, JOSEF

KVĚTENA ČSR
a ilustrovaný klíč k určení všech cevnatých rostlin,
na území Československa planě rostoucích
nebo běžně pěstovaných
svazek II. část 2-3

Přírodovědecké nakladatelství, Praha, 1950
Československá botanická společnost
1. vydanie, 5.000 výtlačkov

botanika
1342 s., čeština
hmotnosť: 1072 g

tvrdá väzba
stav: dobrý

10,00 €

*juriv*
FELLINI, FEDERICO - A LOĎ PLÁVA

FELLINI, FEDERICO

A LOĎ PLÁVA
(E la nave va)

Smena, Bratislava, 1989
edícia Máj (543)
preklad Eva Mikulajová
doslov Slavomír Magál
filmografiu zostavil Ivan Maxon
prebal Dušan Junek
1. vydanie, 28.000 výtlačkov
ISBN 80-221-0021-8

publicistika, film
152 s., slovenčina
hmotnosť: 280 g

tvrdá väzba s prebalom
stav: veľmi dobrý

0,80 €

*juriv*

Veľkí filmoví režiséri sa zriedka vyslovujú k otázkam filmovej tvorby. Federico Fellini je vzácnou výnimkou. Jeho kniha Robiť filmy (1980) podnietila mnohých popredných reprezentantov svetovej kinematografie (Luis Buňuel. Michelangelo Antonioni atď.).

Spisovateľa Felliniho, pravdaže, ťažko porovnávať s Fellinim - tvorcom filmov, majstrovských diel filmového umenia, s ich mnohostrannosťou, významovým a myšlienkovým bohatstvom, umeleckou objavnosťou. prekvapujúcimi svetelnými a farebnými efektmi, kompozíciami, sémantikou a symbolikou. s ich videním človeka, nespočetných postáv, ktorými zaľudňuje svoje filmy, typmi a charaktermi, aké vie ukázať umelec, ktorý si starostlivo vyberá aj posledného štatistu.

Felliniho filmová poviedka A loď pláva potvrdzuje. že mu nejde len o mágiu filmových obrazov, ale predovšetkým o človeka, o poznanie jeho podstaty. Fellini je prenikavým pozorovateľom a vykladačom sveta, vidí a chápe súvislosti, ktoré obyčajní smrteľníci prehliadajú.

Federico Fellini patrí nepochybne k vynikajúcim predstaviteľom svetového umeleckého filmu. Už vyše tri desaťročia si jeho diela udržujú živý záujem publika na celom svete.

O jeho tvorbe sa vedú spory, chvália ho i kritizujú, jeho iritujúce fantastické filmové idey nikoho nenechávajú ľahostajným. Hoci jeho filmy často inklinujú k legende a snu. neobchádzajú závažné problémy súčasnosti, nastoľujú pálčivé otázky dneška. Potvrdzuje to aj naše vydanie Felliniho filmovej poviedky a scenára A loď pláva.BUSCH, WILHELM - GESAMTWERKE IN SECHS BÄNDEN 6.

BUSCH, WILHELM

GESAMTWERKE IN SECHS BÄNDEN 6.

XENOS, Hamburg, 1982
zostavil Hugo Werner
ISBN 3-8212-0165-7

humor,  komiks, próza krátka, poézia,
392 s., nemčina
hmotnosť: 587 g

tvrdá väzba s prebalom
stav: veľmi dobrý

1,00 €BUSCH, WILHELM - GESAMTWERKE IN SECHS BÄNDEN 4.

BUSCH, WILHELM

GESAMTWERKE IN SECHS BÄNDEN 4.

XENOS, Hamburg, 1982
zostavil Hugo Werner
ISBN 3-8212-0165-7

humor, komiks
400 s., nemčina
hmotnosť: 598 g

tvrdá väzba s prebalom
stav: veľmi dobrý

1,00 €
BUSCH, WILHELM - GESAMTWERKE IN SECHS BÄNDEN 3.

BUSCH, WILHELM

GESAMTWERKE IN SECHS BÄNDEN 3.

XENOS, Hamburg, 1982
zostavil Hugo Werner

humor, komiks
352 s., nemčina
hmotnosť: 537 g

tvrdá väzba s prebalom
stav: veľmi dobrý

1,00 €

*juriv*

BUSCH, WILHELM - GESAMTWERKE IN SECHS BÄNDEN 2.

BUSCH, WILHELM

GESAMTWERKE IN SECHS BÄNDEN 2.

XENOS, Hamburg, 1982
zostavil Hugo Werner

humor, komiks
384 s., nemčina
hmotnosť: 571 g

tvrdá väzba s prebalom
stav: veľmi dobrý

1,00 €

*juriv*BUSCH, WILHELM - GESAMTWERKE IN SECHS BÄNDEN 1.

BUSCH, WILHELM

GESAMTWERKE IN SECHS BÄNDEN 1.

XENOS, Hamburg, 1982
zostavil Hugo Werner

humor, komiks
384 s., nemčina
hmotnosť: 571 g

tvrdá väzba s prebalom
stav: veľmi dobrý

1,00 €

*juriv*
streda, 6. septembra 2017

NOVÁK, FRANTIŠEK A. - ROSTLINOPIS - SYSTEMATICKÁ BOTANIKA II.

NOVÁK, FRANTIŠEK A.

ROSTLINOPIS - SYSTEMATICKÁ BOTANIKA II.

J. R. Vilímek, Praha, 1943

botanika
1046 s., čb fot., čeština
hmotnosť: 2790 g

tvrdá väzba
stav: výborný, zrejme dobová preväzba

6,00 €

*juriv*


NOVÁK, FRANTIŠEK A. - ROSTLINOPIS - SYSTEMATICKÁ BOTANIKA I.

NOVÁK, FRANTIŠEK A.

ROSTLINOPIS - SYSTEMATICKÁ BOTANIKA I.

Aventinum, Praha, 1930
edícia Knihovna naučných spisů Aventinum (36)

botanika
572 s., čb fot., čeština
hmotnosť: 1662 g

tvrdá väzba
stav: výborný, zrejme dobová preväzba

5,00 €

*juriv*